header_byggservice.jpg

Miljö & Kvalitet

LidbergBygg hantverkare miljo

Miljöpolicy 

C Lidberg Bygg är ett väletablerat byggföretag med många år i branschen. Vi utför såväl nybyggnation som ombyggnation och reparationer. Vi utgår från Lilla Edet och Trollhättan men arbetar i hela trestadsområdet/Ale och Kungälv.

I vårt arbete att skydda miljön och förebygga förorening arbetar vi med följande miljöåtaganden:

Transport och Resor

Vi skal planera våra resor och samordna inköp så att vi minimerar våra utsläpp av skadliga växthusgaser från transporter.

Avfall

Vi arbeta för att minimera vårt avfall och det avfall som uppkommer i våra byggprojekt och övrigt i verksamheten sorterar vi enligt våra avfallsrutiner.

Vi arbetar med ständiga förbättringar i våra processer med syfte att hela tiden bli bättre.

Vi ska följa lagar och andra krav som omfattas av.

April 2019

Björn Johansson , VD

 

 

 

 

 Kvalitetspolicy

C Lidberg Bygg är ett väletablerat byggföretag med många år i branschen. Vi utför såväl nybyggnation som ombyggnation och reparationer. Vi utgår från Lilla Edet och Trollhättan men arbetar i hela trestadsområdet/Ale och Kungälv.

Vi har ett kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001 och vi har dokumenterade rutiner för de tjänster vi erbjuder som totalentreprenader, generalentreprenader, byggservice, våtrumsarbete, uppsättning av stålhallar mm. Vi utför egenkontroller och genomför riskbedömningar och vårt mål är att våra kunder ska vara nöjda med vårt arbete. Vi arbetar med ständiga förbättringar i alla processer med syfte att hela tiden blir bättre. 

Vi skal följa de lagar och andra krav som vi omfattas av.

April 2019

Björn Johansson, VD