header_kakel_klinker.jpg

LidbergBygg

Miljöpolicy

ISO 14001C Lidberg Bygg är ett väletablerat byggföretag med många år i branschen. Vi utför såväl nybyggnation som ombyggnation och reparationer. Vi utgår från Lilla Edet men arbetar i hela Trestadsområdet, Ale, Kungälv och Lerum.

I vårt arbete att skydda miljön och förebygga förorening arbetar vi med följande miljöåtaganden:

Transport och Resor

Vi ska planera våra resor och samordna inköp så att vi minimerar våra utsläpp av skadliga växthusgaser från transporter.

Avfall

Vi arbetar för att minimera vårt avfall och det avfall som uppkommer i våra byggprojekt och övrigt i verksamheten sorterar vi enligt våra avfallsrutiner.

Vi arbetar med ständiga förbättringar i våra processer med syfte att hela tiden bli bättre.

Vi ska följa lagar och andra krav som vi omfattas av.

Juni 2023

Björn Johansson , VD

 

Arbetsmiljö

ISO 45001C Lidberg Bygg äre ett väletablerat byggföretag med många år i branshen. Vi utför såväl nybyggnation som ombyggnation och reparationer. Vi utgår från Lilla Edet men arbetar i hela Trestadsområdet, Ale, Kungälv och Lerum.

Vi vill ha en arbetsplats som främjar hälsa och säkerhet. Vår arbetsmiljö ska vara säker och trivsam för personalen. 

Vi ska arbeta för att minimera att olyckor inträffar och vi genomför riskbedömningar för att vidta korrekta förberedelser.

Vi använder samråd och medverkan med våra anställda för att kommunicera vårt arbetsmiljöarbete.

Vi arbetar för att ingen ska känna sig diskriminerad på vår arbetsplats, det gäller oavsett religion, etnisk tillhörighet eller kön.

Ständigt förbättrad arbetsmiljö

Vi arbetar med ständiga förbättringar i våra processer med syfte att hela tiden bli bättre. Vi rapporterar olyckor och incidenter för att lära oss och kunna vidta förebyggande åtgärder.

Vi ska följa de arbetsmiljölagar och andra krav som vi omfattas av.

Juni 2023

Björn Johansson , VD

 

Kvalitetspolicy

ISO 9001C Lidberg Bygg är ett väletablerat byggföretag med många år i branschen. Vi utför såväl nybyggnation som ombyggnation och reparationer. Vi utgår från Lilla Edet men arbetar i hela Trestadsområdet, Ale, Kungälv och Lerum.

Vi har ett kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001 och vi har dokumenterade rutiner för de tjänster vi erbjuder som totalentreprenader, generalentreprenader, byggservice, våtrumsarbete, uppsättning av stålhallar m.m.

Vi utför egenkontroller och genomför riskbedömningar och vårt mål är att våra kunder ska vara nöjda med vårt arbete.

Vi arbetar med ständiga förbättringar i alla processer med syfte att hela tiden blir bättre. 

Vi ska följa de lagar och andra krav som vi omfattas av.

Juni 2023

Björn Johansson, VD